Europejski Trybunal Praw Czlowieka

Od kiedy europejski trybunał praw człowieka może rozpatrywać skargi przeciwko państwom?

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz, ETPC) może rozpatrywać skargi przeciwko państwom od czasu wejścia w życie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w 1959 roku. Państwa, które ratyfikowały tę konwencję, zobowiązały się do respektowania praw i wolności chronionych przez konwencję i umożliwiły swoim obywatelom wniesienie skargi do ETPCz w przypadku ich naruszenia.

ETPCz jest jednym z głównych organów europejskiej konwencji praw człowieka i jest odpowiedzialny za weryfikowanie i wydawanie orzeczeń w sprawach skarg dotyczących naruszenia praw człowieka. Jego celem jest ochrona i promowanie praw i wolności chronionych przez konwencję, w tym prawa do fair trial, swobody wypowiedzi, wolności sumienia i religii, prawa do wolności i bezpieczeństwa, równości przed prawem i bez dyskryminacji oraz prawa do życia. Skargi do ETPCz mogą być wniesione przez jednostki, grupy lub organizacje, które twierdzą, że ich prawa zostały naruszone przez państwo ratyfikujące konwencję. Trybunał udziela pomocy i ochrony osobom, których prawa zostały naruszone i stanowi ważne narzędzie do ochrony i promocji praw człowieka na poziomie europejskim.

Od kiedy europejski trybunał praw człowieka może rozpatrywać skargi przeciwko państwom?

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) może rozpatrywać skargi przeciwko państwom od czasu wejścia w życie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w 1959 roku. Państwa, które ratyfikowały tę konwencję, zobowiązały się do respektowania praw i wolności chronionych przez konwencję i umożliwiły swoim obywatelom wniesienie skargi do ETPCz w przypadku ich naruszenia.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *