Od kiedy obowiązuje split payment (płatność podzielona)?

Od kiedy obowiązuje split payment (płatność podzielona)?

Ze split paymentu przedsiębiorcy mogą dobrowolnie korzystać już od 1 stycznia 2018 roku, natomiast część sektorów gospodarki obowiązkowo musi stosować w całości płatność podzieloną od 1 listopada 2019 roku.

Pozytywne strony split payment

Ma ona wiele zalet, ale o tym czy kupujący podzieli zapłatę na dwie części, decyduje on sam. Split payment to forma płatność za towary lub usługi w dwóch częściach i to na dwa różne konta odbiorcy. Drugie konto, na które wpływa druga część zapłaty za fakturę, to konto, na które wpływa wartość podatku VAT. Co więcej jest to konto, z którego właściciel nie może korzystać, może z niego jedynie zapłacić tylko do fiskusa należny podatek VAT. Natomiast o tym, czy płatność zostanie podzielona i przelana na dwa odrębne konta, decyduje nabywca.

Tego rodzaju płatność ma same zalety.

  1. Po pierwsze podatnik posiadający drugie konto, otrzyma nadpłacony zwrot podatku VAT już w ciągu 25 dni na dane konto.
  2. Po drugie będzie wprowadzanych wiele profitów i różnego rodzaju zachęt dla podatników rozliczających się za pomocą split payment, takich na przykład jak zmniejszenie stawki za opóźnienia płatności VAT.
  3. Ponadto zawsze w przypadku podzielonej płatności będą środki na koncie do opłaty danego podatku VAT.

Ważne wyjątki, o których musisz wiedzieć

Wymóg posiadania dwóch kont bankowych (rachunków)
Od kiedy obowiązuje split payment?

Środki zgromadzone na drugim koncie są przeznaczone do spłaty należnego podatku VAT. Jednak w niektórych, szczególnych sytuacjach przedsiębiorca będzie mógł z nich skorzystać. Wykorzystanie takich pieniędzy przez przedsiębiorcę będzie wymagało spełnienia przez niego kilku warunków. Przede wszystkim podatnik będzie musiał napisać pismo do US z prośbą o wykorzystanie środków, przeznaczonych na podatek VAT. Musi tam szczegółowo opisać na co owe środki zostaną przeznaczone. US, w ciągu 90 dni, musi odpisać podatkowi i albo wyrazi zgodę i wskaże określoną kwotę, którą ten może wykorzystać albo odmówi i odpisze negatywnie na złożoną wcześniej prośbę.

Wymóg posiadania dwóch kont bankowych (rachunków)

Wprowadzenie formy płatności split payment oznacza, że każdy płatnik VAT musi posiadać dwa konta. jest to jego obowiązek. Wszystkie Banki muszą więc zagwarantować podatnikowi posiadanie drugiego konta. Dlatego też drugie konto nie będzie opłacane przez przedsiębiorcę.

Od kiedy obowiązuje split payment?

Ze split paymentu przedsiębiorcy mogą dobrowolnie korzystać już od 1 stycznia 2018 roku, natomiast część sektorów gospodarki obowiązkowo musi stosować w całości płatność podzieloną od 1 listopada 2019 roku.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *