Do kiedy PIT

Do kiedy PIT?

Rozliczenie podatkowe to proces, w którym każdy obywatel Polski jest zobowiązany do składania informacji o swoich dochodach i kosztach uzyskania przychodów oraz do zapłaty podatku od osób fizycznych (PIT). W Polsce rozliczenie podatkowe odbywa się co roku, a termin składania deklaracji podatkowej zależy od formy zatrudnienia i rodzaju osiąganych dochodów.

Jeśli osiągasz dochody z umowy o pracę, to Twoim pracodawcą jest obowiązek rozliczenia podatku od Twoich dochodów i naliczenia odpowiedniej kwoty podatku, którą następnie odprowadza do urzędu skarbowego. W takim przypadku składasz deklarację podatkową, jeśli chcesz odzyskać nadpłacony podatek lub złożyć wniosek o zwrot podatku.

Jeśli natomiast osiągasz dochody z działalności gospodarczej lub z innych źródeł, takich jak np. najem czy darowizna, to jesteś zobowiązany do samodzielnego rozliczenia podatku i składania deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego.

Termin składania deklaracji podatkowej zależy od formy zatrudnienia i rodzaju osiąganych dochodów. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, deklaracja podatkowa musi zostać złożona do 30 kwietnia następnego roku po roku podatkowym. Natomiast dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub osiągających dochody z innych źródeł, termin składania deklaracji podatkowej wynosi 3 miesiące od końca roku podatkowego.

Pamiętaj, że rozliczenie podatkowe to obowiązek każdego obywatela Polski, dlatego warto zadbać o to, by deklaracja podatkowa została złożona do 30 kwietnia.

Do kiedy składa się PIT

W Polsce, zeznania podatkowe (za rok poprzedni) w tym PIT składa się do 30 kwietnia (roku następnego). Czyli za rok 2022 należny rozliczyć się z państwem nie później niż do 30 kwietnia 2023.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *