Od ilu lat można pracować?

Od ilu lat można pracować?

Nie ma dolnej granicy wieku od kiedy można pracować, jednak mając poniżej 16 lat wymagana jest zgoda inspektora pracy a zajęcie zarobkowe musi wiązać się z działalnością kulturalną, artystyczną, sportową lub też reklamową.

Praca osób niepełnoletnich jest bardzo kontrowersyjnym tematem i jest w Polsce bardzo dokładnie regulowana przez kodeks pracy. Odpowiedź na pytanie, „Od ilu lat można pracować w Polsce?”, nie jest jednak wcale tak łatwa i jednoznaczna, jakby się mogło wydawać.

Praca a obowiązek szkolny

Od ilu lat można pracować?
Od ilu lat można pracować?

Osoby, które zastanawiają się, w jakim wieku można pracować w Polsce, powinny zdawać sobie sprawę z tego, że przede wszystkim obowiązkiem każdej niepełnoletniej osoby jest nauka. Obowiązek szkolny obowiązuje w naszym kraju do 18 roku życia, a jego dopełnienie jest obligatoryjne dla każdego.

Wyjątki dopuszczone przez Kodeks Pracy

Kodeks Pracy dopuszcza jednak pewne wyjątki. Tak więc osoby, które ukończyły 16 rok życia mogą zostać zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeśli wykonywanie tej pracy związane jest z przygotowaniem zawodowym. Warto jednak wiedzieć, że osobom poniżej 16 roku życia Kodeks Pracy kategorycznie zabrania wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Można pracować poniżej 16 roku życia ale tylko w określonych obszarach

Trzeba także powiedzieć o tym, że do 16 roku życia w bardzo specyficznych sytuacjach niepełnoletni może wykonywać pracę zarobkową. Musi ona jednak wiązać się z działalnością kulturalną, artystyczną, sportową lub też reklamową. Aby dziecko mogło zajmować się taką pracą, potrzebne jest zezwolenie wydawane przez inspektora pracy oraz zgoda opiekuna.

Kiedy inspektor pracy może wydać zgodę na pracę poniżej 16 roku życia?

Kiedy inspektor pracy może wydać zgodę na pracę poniżej 16 roku życia?
Kiedy inspektor pracy może wydać zgodę na pracę poniżej 16 roku życia?

Warto wiedzieć, że wniosek o zezwolenie na pracę dla osoby poniżej 16 roku życia powinien zawierać:

  • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów dziecka
  • opinie uzyskaną w poradni psychologiczno-pedagogicznej, świadczącą o tym, że dziecko jest gotowe do wykonywania danego zajęcia
  • orzeczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia niepełnoletniej osoby jest idealny
  • zaświadczenie dyrektora szkoły, jeśli na dziecku ciąży obowiązek szkolny, że jest ono w stanie dopełnić tego obowiązku

Podsumowując. Inspektor pracy jest kluczową osobą w decydowaniu.

Warto powiedzieć o tym, że nawet w przypadku złożenia kompletnego wniosku inspektor pracy może odmówić wystawienia zezwolenia na pracę. Jeśli stwierdzi on, że wykonywana praca wiąże się z zagrożeniem dla życia lub zdrowia dziecka oraz może skutkować niedopełnieniem obowiązku szkolnego, zezwolenie nie zostanie wystawione. Uzyskane zezwolenie może być także cofnięte w każdej chwili, na skutek pisemnego wniosku rodziców lub opiekunów dziecka.

Od ilu lat można pracować? 2024

Nie ma dolnej granicy wieku od kiedy można pracować, jednak mając poniżej 16 lat wymagana jest zgoda inspektora pracy a zajęcie zarobkowe musi wiązać się z działalnością kulturalną, artystyczną, sportową lub też reklamową.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *