W jakim wieku mozna nie placic skladki na fundusz pracy

W jakim wieku można nie płacić składki na fundusz pracy?

Zwolnienie z odprowadzania składek na fundusz pracy dotyczy osób, które weszły w określony wiek – w przypadku mężczyzn jest to 60 rok życia, a w przypadku kobiet – 55 rok życia. 

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Środki zgromadzone w jego ramach znajdują zastosowanie na cele określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W większości opłaca czynności, które służą do aktywizacji osób bezrobotnych – kursy, szkolenia, wypłata zasiłków. Warto sprawdzić, w jakim wieku nie ma przymusu odprowadzać składki na funduszu pracy? Okazuje się bowiem, że nie każdy obowiązkowo opłaca takie składki.

Zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy jest zależne naszego wieku

Każda osoba objęta ubezpieczeniem społecznym, musi ponosić koszty składki na fundusz pracy. Przepisy mówią jednak, że osoby w określonym wieku są bezterminowo zwolnione z konieczności opłacania tych składek. Zwolnienie to dotyczy osób, które weszły w określony wiek – w przypadku mężczyzn jest to 60 rok życia, a w przypadku kobiet – 55 rok życia. Składkę przestaje się pobierać z wynagrodzenia od kolejnego miesiąca następującego po miesiącu urodzin. Jeśli jednak ktoś urodził się 1 dnia miesiąca, składki przestają być pobierane już tego samego miesiąca. Wyjątek stanowią ponadto osoby powyżej 30 roku życia, które zostały skierowane do pracy z Urzędu Pracy. Wówczas pracodawca, który zatrudnił bezrobotnych może liczyć na 12 miesięcy zwolnienia od opłacania składek na fundusz pracy. Pracodawca nie ma wiele formalności do załatwienia – musi jedynie złożyć druk ZUS DRA za pierwszy miesiąc, w którym nie są pobierane składki.

Ile wynosi składka na fundusz pracy?

Zwolnienie ze skladek na Fundusz Pracy jest zalezne naszego wieku
Ile wynosi składka na fundusz pracy?

Składki na fundusz pracy teoretycznie nie są wysokie, jednakże wraz z innymi potrąceniami potrafią mocno obniżyć pensję. Obecnie ta wartość wynosi 45% podstawy wymiaru ogólnej składki. Całości opłacana ze środków płatnika, a więc pracownika. Opłacanie składki jest obowiązkowe zarówno dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, jak i na umowę – zlecenie. Przepisy te dotyczą ponadto osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Składki na Fundusz pracy nie są wysokie, standardowo jest to nie więcej niż kilkadziesiąt złotych odbijanych od comiesięcznej pensji.

W jakim wieku można nie płacić składki na fundusz pracy?

Zwolnienie z odprowadzania składek na fundusz pracy dotyczy osób, które weszły w określony wiek – w przypadku mężczyzn jest to 60 rok życia, a w przypadku kobiet – 55 rok życia. 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *