Kiedy powstala Biblia

Kiedy powstała Biblia?

Biblia jest jednym z najważniejszych ksiąg religijnych na całym świecie, która powstała w wyniku wieloletniego procesu kompilacji i redakcji. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kiedy dokładnie powstała, jednak wiadomo, że początek jej stworzenia sięga starożytności.

Biblia składa się z dwóch części – Starego Testamentu i Nowego Testamentu, z których każda zawiera inny zbiór tekstów religijnych. Szeroki zakres i złożoność tekstów, które zostały zawarte w Biblii, sprawia, że trudno określić dokładną datę jej powstania. Stary Testament jest przypisywany tradycyjnie do proroka Mojżesza, który według danych biblijnych żył w 1445 p.n.e., a więc jest uważana za księgę, która powstała przed tą datą. Nowy Testament, w skład którego wchodzą teksty religijne powstałe w pierwszym wieku n.e., został oficjalnie zatwierdzony w IV wieku n.e.

Stary Testament

Stary Testament składa się z 39 ksiąg, które zostały spisane między IX a VI wiekiem p.n.e., ale niektóre z nich pochodzą nawet z wieku XI p.n.e. Teksty te pochodzą trzech różnych grup, które były reprezentowane przez grody, ludy i proroków. Oprócz tego, że teksty te zawierają wskazówki dotyczące moralności, religijnej praktyki i historię, zawierają one również wiadomości dotyczące stworzenia świata, zarządzania i prawa.

Nowy Testament

Nowy Testament składa się z 27 ksiąg, które zostały spisane w pierwszym wieku n.e., a więc po narodzinach Jezusa. Nowy Testament zawiera wspomnienia czynów i słów Jezusa, a także informacje o początkach Kościoła, który powstał po Jego śmierci.

Podsumowanie

Biblia jest wielokulturowym, wielojęzycznym i wielowiekowym kompendium tekstów religijnych napisanych między IX wiekiem p.n.e. a I wiekiem n.e. W skład Biblii wchodzą Stary Testament, składający się z 39 ksiąg, i Nowy Testament, składający się z 27 ksiąg. Ostateczna wersja Biblii została zatwierdzona w IV wieku n.e. i od tego czasu jest uważana za jedno z najważniejszych dzieł religijnych na świecie.

Źródła

  • The Bible: A Historical Overview – History.com. https://www.history.com/topics/religion/the-bible-a-historical-overview
  • Old Testament. The Encyclopedia of the Bible – Bible Gateway. https://www.biblegateway.com/resources/encyclopedia-of-the-bible/Old-Testament
  • New Testament. The Encyclopedia of the Bible – Bible Gateway. https://www.biblegateway.com/resources/encyclopedia-of-the-bible/New-Testament

Kiedy powstała Biblia?

Biblia składa się z dwóch części – Starego Testamentu i Nowego Testamentu, z których każda zawiera inny zbiór tekstów religijnych. Szeroki zakres i złożoność tekstów, które zostały zawarte w Biblii, sprawia, że trudno określić dokładną datę jej powstania. Stary Testament jest przypisywany tradycyjnie do proroka Mojżesza, który według danych biblijnych żył w 1445 p.n.e., a więc jest uważana za księgę, która powstała przed tą datą. Nowy Testament, w skład którego wchodzą teksty religijne powstałe w pierwszym wieku n.e., został oficjalnie zatwierdzony w IV wieku n.e.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *