podroz 1

W jakim wieku można wyjechać za granicę?

Pytanie o to, w jakim wieku można wyjechać za granicę, przedstawia się jako kwestia złożona. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ zależy to od wielu czynników, takich jak cel wyjazdu, jego długość, sytuacja rodzinna i wiek osoby chcącej wyjechać.

Cel i długość wyjazdu

Przy decyzji o wyjeździe za granicę często ważnym czynnikiem jest cel wakacji oraz długość pobytu. Jeśli chodzi o wakacje, zwykle nie ma ograniczeń wiekowych. Dzieci mogą jechać z rodzicami lub opiekunami prawnymi, co pozwala na przekroczenie granicy bez dodatkowych formalności. Gdy chodzi o wyjazd na stałe lub na dłuższy czas, zazwyczaj trzeba być osobą dorosłą, czyli mieć ukończone 18 lat, a czasem nawet 21 lat. Jednak wiek ten zależy również od przepisów i uwarunkowań danego kraju, do którego ktoś chce wyjechać.

Sytuacja rodzinna

Prawo do wyjazdu za granicę ma każda osoba, nawet niepełnoletnia. Jednakże, w przypadku dzieci i młodzieży ważna jest sytuacja rodzinna. Jeśli dziecko wyjeżdża z rodzicami lub opiekunami prawnymi, nie trzeba żadnych dodatkowych formalności. W przypadku, gdy dziecko jedzie ze swoim opiekunem lub inną osobą, której nie ma na liście opiekunów, wymagane może być zgodę rodziców lub sądu, na określony czas wyjazdu. W międzynarodowych umowach dotyczących dzieci, takich jak Konwencja o prawach dziecka, zapisano, że kontakty rodzinne powinny być szanowane, a decyzja o wyjeździe dziecka za granicę powinna uwzględniać dobro dziecka i jego potrzeby związane z rozwojem.

Podsumowanie

W wieku poniżej 18 lat wyjazd za granicę jest możliwy pod opieką rodziców lub prawnego opiekuna. W przypadku, gdy dziecko wyjeżdża ze swoim opiekunem lub inną osobą, wymagana jest zwykle zgodna z rodzicami lub sądem, na określony czas wyjazdu. Przy wyjeździe na stałe lub na dłuższy czas, wymagane jest bycie osobą dorosłą lub spełnienie określonych krajowych przepisów.

Źródła

  • Łukaszewicz, J. (2019). Prawo konstytucyjne. LexisNexis, Warszawa.
  • Wójcik, T. (2011). Prawo rodzicielskie. Wolters Kluwer, Warszawa.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *