Euro

Daty przystąpień do strefy euro i wycofania walut narodowych.

Data przystąpienia państw do strefy euro

Data przystąpienia do strefy euro to dzień, w którym dany kraj przystępuje do wspólnej europejskiej strefy walutowej. Data ta jest ważna dla kraju, ponieważ wyznacza moment, w którym zaczyna on korzystać z wspólnej waluty i uczestniczyć w systemie polityki monetarnej Unii Europejskiej. Wprowadzenie euro jest jednym z kroków w kierunku integracji gospodarczej w Europie i jest ważne dla wspólnej polityki monetarnej, wspólnego rynku i stabilności walutowej w regionie.

KrajData przystąpienia do strefy euro
Austria1999-01-01
Belgia1999-01-01
Chorwacja2023-01-01
Cypr2008-01-01
Estonia2011-01-01
Finlandia1999-01-01
Francja1999-01-01
Grecja2001-01-01
Hiszpania1999-01-01
Holandia1999-01-01
Irlandia1999-01-01
Litwa2015-01-01
Luksemburg1999-01-01
Łotwa2014-01-01
Malta2008-01-01
Niemcy1999-01-01
Portugalia1999-01-01
Słowacja2009-01-01
Słowenia2007-01-01
Włochy1999-01-01
Data przystąpienia do strefy euro

Data wycofania własnej waluty przez kraje Unii Europejskiej

Data wycofania waluty narodowej w strefie euro to dzień, w którym dany kraj przestaje emitować i wymieniać swoją narodową walutę na rzecz euro. Data ta oznacza końcowy etap procesu przystąpienia do strefy euro i oznacza, że dany kraj korzysta wyłącznie z wspólnej europejskiej waluty.

KrajData wycofania waluty narodowej
Austria2002-02-28
Belgia2002-02-28
Cypr2008-01-01
Estonia2011-01-01
Finlandia2002-02-28
Francja2002-02-28
Grecja2002-01-01
Hiszpania2002-02-28
Holandia2002-02-28
Irlandia2002-02-28
Łotwa2014-01-01
Litwa2015-01-01
Luksemburg2002-02-28
Malta2008-01-01
Niemcy2002-02-28
Portugalia2002-02-28
Słowacja2009-01-01
Słowenia2007-01-01
Włochy2002-02-28
Data wycofania waluty narodowej

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *