Kiedy mozna cofnac darowizne

Kiedy można cofnąć darowiznę?

Darowizna to dobrowolne przekazanie osobie lub podmiotowi określonej rzeczy lub sumy pieniędzy. W Polsce darowizna jest regulowana przez kodeks cywilny i może być cofnięta w określonych sytuacjach.

Darowiznę można cofnąć, jeśli została ona dokonana w wyniku błędu lub oszustwa. Błąd może dotyczyć np. przedmiotu darowizny lub jej wartości, a oszustwo polega na wprowadzeniu darczyńcy w błąd poprzez fałszywe informacje lub podstęp.

Darowiznę można również cofnąć, jeśli została ona dokonana pod wpływem przemocy lub groźby bezprawnej. W takim przypadku darczyńca może odwołać darowiznę w dowolnym momencie po jej dokonaniu.

Darowiznę można również cofnąć, jeśli została ona dokonana na rzecz osoby, która nie spełniała warunków uprawniających ją do jej otrzymania. Może to dotyczyć np. sytuacji, gdy darowizna została przekazana na rzecz osoby, która nie była spadkobiercą darczyńcy lub gdy przedmiot darowizny nie miał wartości.

Darowiznę można cofnąć również w sytuacji, gdy darczyńca został pozbawiony wolności albo został umieszczony w zakładzie opiekuńczo-leczniczym z powodu choroby psychicznej lub innej choroby upośledzającej zdolność do zarządzania swoimi sprawami.

Ważne jest, aby pamiętać, że cofnięcie darowizny wymaga odpowiedniej formy prawnej, tj. np. pisemnego oświadczenia darczyńcy.

Kiedy można cofnąć darowiznę?

Darowiznę można cofnąć, jeśli została ona dokonana w wyniku błędu lub oszustwa. Błąd może dotyczyć np. przedmiotu darowizny lub jej wartości, a oszustwo polega na wprowadzeniu darczyńcy w błąd poprzez fałszywe informacje lub podstęp.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *